ultrafioletowelzy

23 teksty – auto­rem jest ul­tra­fiole­towelzy.

Deszczowość.

Gdy przyszła je­sień, czułam się, jak­by ktoś dos­to­sował się do mo­jego ser­ca. Brud­ne chod­ni­ki, mar­twe liście na uli­cy dos­ko­nale pa­sowały do zgni­liz­ny, ja­ka pa­nowała we mnie. Cho­rowałam przez zgni­liznę uczuć, które truły [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 20 grudnia 2014, 15:21

Łat­wiej rzu­cić człowieka niż fajki. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 października 2014, 17:00

Mo­je ser­ce ciągle za tobą płacze. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 kwietnia 2013, 23:49

Bez ciebie wyb­ra­kowa­na jes­tem, a z tobą... doskonałością. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 kwietnia 2013, 18:01

Jes­tem raną tęskno­ty, ro­piejącą przy każdym wspomnieniu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 kwietnia 2013, 13:58

Gu­bię się w mro­ku two­jego serca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2013, 16:07

Uczu­cia do Ciebie roz­ry­wają mi serce. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 kwietnia 2013, 22:21

Słowa żali

Za­biła mnie jej miłość
Uczu­cia wbiły noże w serce
Zaszlachto­wały wszel­kie nadzieje
Była moją ostoją
Te­raz wrzu­ciła mnie do Hadesu
Bym widział ile kosztu­je
naiw­ność uczuć 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 kwietnia 2013, 00:37

Nie chcę być w Twoim życiu tyl­ko tłem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 kwietnia 2013, 21:12

Czułością słów prze­biję się przez lód Twe­go serca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 kwietnia 2013, 22:52

ultrafioletowelzy

Zeszyty
  • Myśli. – Nie wszys­tko mogę ująć w słowa. Tu będą myśli, które ideal­nie do mnie pa­sują.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ultrafioletowelzy

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 grudnia 2014, 15:22ultrafioletowelzy sko­men­to­wał tek­st nie łudźmy się, że [...]

20 grudnia 2014, 15:21ultrafioletowelzy do­dał no­wy tek­st Deszczowość.  

19 października 2014, 13:29.Rodia sko­men­to­wał tek­st Łatwiej rzu­cić człowieka niż [...]

18 października 2014, 22:22wdech sko­men­to­wał tek­st Łatwiej rzu­cić człowieka niż [...]

18 października 2014, 22:11bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Łatwiej rzu­cić człowieka niż [...]

18 października 2014, 21:28.Rodia sko­men­to­wał tek­st Łatwiej rzu­cić człowieka niż [...]

18 października 2014, 17:54małgos sko­men­to­wał tek­st Łatwiej rzu­cić człowieka niż [...]

18 października 2014, 17:53truman sko­men­to­wał tek­st Łatwiej rzu­cić człowieka niż [...]

18 października 2014, 17:21wdech sko­men­to­wał tek­st Łatwiej rzu­cić człowieka niż [...]

18 października 2014, 17:14małgos sko­men­to­wał tek­st Łatwiej rzu­cić człowieka niż [...]